Zicani most, ulje na platnu, 50×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 200 eura

Zicani most, ulje na platnu, 50x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 200 eura

Zicani most, ulje na platnu, 50×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 200 eura