Zena sa konjem, ulje na platnu, 100×80 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 euraa

Zena sa konjem, ulje na platnu, 100x80 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 eura

Zena sa konjem, ulje na platnu, 100×80 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 eura

Zena sa konjem, ulje na platnu, 100×80 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 400 eura