akademski slikar Penkov tagged posts

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Petao 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 5, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Petao 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 2, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Papagaj, ulje na platnu, 70×70 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Papagaj, ulje na platnu, 70x70 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Papagaj, ulje na platnu, 70×70 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Details

Ostrog, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ostrog, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ostrog, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Orao, ulje na platnu, 60×80 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Orao, ulje na platnu, 60x80 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Orao, ulje na platnu, 60×80 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Ranjeni bik, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Petao 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 5, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details

Petao 3, ulje na platnu, 70×50 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Petao 3, ulje na platnu, 70x50 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Petao 3, ulje na platnu, 70×50 cm, akademski slikar Penkov, 250 evra

Details

Petao 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 2, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Petao 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar Penkov, 300 evra

Details