akademski slikar Bankovic tagged posts

Beograd 2, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 2, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 1, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 1, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Zemun 4, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Zemun 4, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Details

Zemun 3, ulje na platnu, 44×54 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 70 eura

Zemun 3, ulje na platnu, 44×54 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 70 eura

Details

Beograd 6, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 6, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 5, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 5, ulje na platnu, 40×50 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 4, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 4, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 3, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 3, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 2, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 2, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Saborna crkva, ulje na platnu, 70×60 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Saborna crkva, ulje na platnu, 70x60 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Saborna crkva, ulje na platnu, 70×60 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Details