80×60 cm tagged posts

Beli andjeo 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Beli andjeo 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Details

Beli andjeo 1, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Beli andjeo 1, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 200 eura

Details

Patrijarh Pavle 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 250 eura

Patrijarh Pavle 5, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 250 eura

Details

Stari Bec 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec 2, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Stari Bec 2, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Details

Petao 1, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Petao 1, ulje na platnu, 80x60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Petao 1, ulje na platnu, 80×60 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Details

Prozor 4, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 4, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 4, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Details

Prozor 2, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 2, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 2, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Details

Prozor 1, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 1, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Prozor 1, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Details

Gracija sa atima, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Gracija sa atima, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Gracija sa atima, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Details

Devojka i konji, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Devojka i konji, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Devojka i konji, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Details