50×40 cm tagged posts

Beograd 1, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 1, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 4, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 4, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 3, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 3, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd 2, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Beograd 2, ulje na platnu, 50×40 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 60 eura

Details

Beograd, Monegorijas,ulje na platnu kombinovana tehnika, 50×40 cm, sertifikat, 80 evra

Beograd, Monegorijas,ulje na platnu kombinovana tehnika, 50×40 cm, sertifikat, 80 evra

Details

Patrijarh Pavle 6, ulje na platnu, 50×40 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 100 eura

Patrijarh Pavle 6, ulje na platnu, 50×40 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 100 eura

Details

Zimski poslovi, ulje na platnu, 50×40 cm, Stefan Varga, Naiva Kovacice, 400 eura

Zimski poslovi, ulje na platnu, 50x40 cm, Stefan Varga, Naiva Kovacice, 400 eura

Zimski poslovi, ulje na platnu, 50×40 cm, Stefan Varga, Naiva Kovacice, 400 eura

Details

Sankanje, ulje na platnu, 50×40 cm, Juraj Lavros, 300 eura

Sankanje, ulje na platnu, 50x40 cm, Juraj Lavros, 300 eura

Sankanje, ulje na platnu, 50×40 cm, Juraj Lavros, 300 eura

Details

Podvodni svet 12, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50×40 cm, 60 evra

Podvodni svet 12, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50x40 cm, 60 evra

Podvodni svet 12, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50×40 cm, 60 evra

Details

Podvodni svet 11, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50×40 cm, 60 evra

Podvodni svet 11, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50x40 cm, 60 evra

Podvodni svet 11, ulje na platnu, slikar Brancic R, 50×40 cm, 60 evra

Details