Seoba Srba II, ulje na platnu, 60×80 cm, kopija po slici Pavla Paje Jovanovica, rucni rad, sertifikat, akademski slikar Goran Bankovic, 250 eura

Seoba Srba II, ulje na platnu, 60x80 cm, kopija po slici Pavla Paje Jovanovica, rucni rad, sertifikat, akademski slikar Goran Bankovic, 250 eura

Seoba Srba II, ulje na platnu, 60×80 cm, kopija po slici Pavla Paje Jovanovica, rucni rad, sertifikat, akademski slikar Goran Bankovic, 250 eura

Seoba Srba II, ulje na platnu, 60×80 cm, kopija po slici Pavla Paje Jovanovica, rucni rad, sertifikat, akademski slikar Goran Bankovic, 250 eura