Polje suncokreta, ulje na platnu, Bojan Kiridzic, 30×40 cm, 100 eura

Polje suncokreta, ulje na platnu, Bojan Kiridzic, 30x40 cm, 100 eura

Polje suncokreta, ulje na platnu, Bojan Kiridzic, 30×40 cm, 100 eura