Pcela, ulje na platnu, 60×80 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Pcela, ulje na platnu, 60x80 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura

Pcela, ulje na platnu, 60×80 cm, akademski slikar M. Penkov, sertifikat, 300 eura