Manje vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×55 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura

Manje vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×55 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura