KRST, Slikar mr Danilo Vuksanović, Uramljena sa staklom, ulje na papiru, 400 evra

KRST,  Slikar mr Danilo Vuksanović, Uramljena sa staklom, ulje na papiru, 400 evra

KRST, Slikar mr Danilo Vuksanović, Uramljena sa staklom, ulje na papiru, 400 evra