Konji jure, ulje na platnu, 66×50 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 150 e

Konji jure, ulje na platnu, 66x50 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat,   150 e

Konji jure, ulje na platnu, 66×50 cm, akademski sl. Goran Bankovic, sertifikat, 150 e