Hrt u trku, akril na kartonu, 35×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 60 eura

Hrt u trku, akril na kartonu, 35x50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 60 eura

Hrt u trku, akril na kartonu, 35×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 60 eura