Gracija sa atima, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Gracija sa atima, ulje na platnu, 80x60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura

Gracija sa atima, ulje na platnu, 80×60 cm, Momcilo Moma Fundup, sertifikat, 250 eura