Cup i salas, ulje na platnu, 55×45 cm, Vladimir Doroghazi Dorka, 250 eura

Cup i salas, ulje na platnu, 55x45 cm, Vladimir Doroghazi Dorka, 250 eura

Cup i salas, ulje na platnu, 55×45 cm, Vladimir Doroghazi Dorka, 250 eura

Cup i salas, ulje na platnu, 55×45 cm, Vladimir Doroghazi Dorka, 250 eura