Beograd 7, ulje na platnu, 60×70 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Beograd 7, ulje na platnu, 60x70 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura

Beograd 7, ulje na platnu, 60×70 cm, sertifikat, akademski slikar Bankovic, 200 eura