Apstrakcija 4, ulje na platnu, 55×45 cm, akademski Branka Jovanovic, 100 eura

Apstrakcija 4, ulje na platnu, 55x45 cm, akademski Branka Jovanovic, 100 eura

Apstrakcija 4, ulje na platnu, 55×45 cm, akademski Branka Jovanovic, 100 eura