Apstrakcija 1, ulje na platnu, 60×80 cm, Emil Thomas Slovenija, 600 evra

Apstrakcija 1, ulje na platnu, 60x80 cm, Emil Thomas Slovenija, 600 evra

Apstrakcija 1, ulje na platnu, 60×80 cm, Emil Thomas Slovenija, 600 evra