Zurka, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 51×63 cm, bez 33×45 cm, sertifikat, 170 eura

Zurka, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 51×63 cm, bez 33×45 cm, sertifikat, 170 eura

Details

Manje vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×55 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura

Manje vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×55 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura

Details

Kockari, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 63×54 cm, bez 38×29 cm, sertifikat, 170 eura

Kockari, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 63×54 cm, bez 38×29 cm, sertifikat, 170 eura

Details

Degustatori vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×54 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura

Degustatori vina, akadem. Cincar Srdjan, ulje na platnu kasirano na lesonitu, sa 67×54 cm, bez 44×33 cm, sertifikat, 170 eura

Details

Klovn, Branko Dimitrijevic, ulje na platnu, luks uramljena, sa 61×51 cm, bez 40×30 cm, sertifikat, 120 eura

Klovn, Branko Dimitrijevic, ulje na platnu, luks uramljena, sa 61×51 cm, bez 40×30 cm, sertifikat, 120 eura

Details

U vezi smo, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 60×50 cm, bez 35×25 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

U vezi smo, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 60×50 cm, bez 35×25 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

Details

Plava idila III, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 50×60 cm, bez 25×35 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

Plava idila III, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 50×60 cm, bez 25×35 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

Details

Crno bela ljubav III, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 50×60 cm, bez 25×35 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

Crno bela ljubav III, kombinovana pastel tehnika, luksuzno uramljena, sa 50×60 cm, bez 25×35 cm, sertifikat, Janos Mesaros, 150 eura

Details

Sava Stojkov, Salas na obali, ulje na platnu, bez 55×65 cm, sa 77×87 cm, 1989.god, sertifikat, 1100 eura

Sava Stojkov, Salas na obali, ulje na platnu, bez 55×65 cm, sa 77×87 cm, 1989.god, sertifikat, 1100 eura

Details

Sava Stojkov, Stari salas, ulje na platnu, bez 61×71 cm, sa 82×92 cm, 1996.god, sertifikat, 1300 eura

Sava Stojkov, Stari salas, ulje na platnu, bez 61×71 cm, sa 82×92 cm, 1996.god, sertifikat, 1300 eura

Details